ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560

ชีวประวัติ พระยาพิชัยดาบหัก จ.อุตรดิตถ์


ชีวประวัติ พระยาพิชัยดาบหัก


รับเหรียญที่ระลึกฟรีที่ เพียงซื้อเบอร์มูลค่าตั้งแต่ 499 บ.เท่านั้น
               นามเดิม " จ้อย" เกิดเมื่อ พ.ศ. 2284 ณ บ้านห้วยคาเมืองพิชัย ในวัยเด็กบิดามารดานำไปฝากเรียนหนังสือที่วัด
มหาธาตุ (วัดใหญ่) เมื่ออายุได้14 ปี เกิดชกต่อยกับลูกเจ้าเมืองพิชัย จนหนีออกมาจากวัดเปลี่ยนชื่อเป็น "ทองดี "
ได้ฝึกฝนมวยไทยและฟันดาบจนมีฝีมือ

พ.ศ. 2305 เดินทางผจญภัยไปถึงเมืองตาก ขึ้นชกมวยในงานถือน้ำพิพัฒน์สัตยา ปราบครูมวยชื่อดังได้ จึงได้รับ
การชุบเลี้ยงจากพระเจ้าตาก แต่งตั้งให้เป้น "หลวงพิชัยอาษา"

พ.ศ. 2308 พม่ายกกองทัพมาดีกรุงศรีอยุธยา ถึงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2309 กรุงศรีอยุธยาใกล้แตก พระยาตาก
รวบรวมทหารตีทัพพม่าออกไปตั้งมั่นที่เมืองปราจีนบุรี หลวงพิชัยอาษาร่วมรบอย่างกล้าหาญ วันที่ 14 มิถุนายน
พ.ศ. 2310 พระยาตากยกทัพเข้าตีเมืองจันทบุรีได้ และสถาปนขึ้นเป็นกษัตริย์

วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2310 หลวงพิชัยอาษา ร่วมทัพพระเจ้าตากสิน เข้าตีพม่าที่ค่ายโพธิ์สามต้น สุกี้แม่ทัพ
ใหญ่ พม่ายอมจำนน กรุงศรีอยุธยาได้รับการกอบกู้เอกราช พระเจ้าตากสินย้ายเมืองหลวงไปตั้งที่กรุงธนบุรี

พ.ศ. 2311 พระเจ้าตากสินแต่งตั้งหลวงพิชัยอาษาเป็น "เจ้าหมื่นไวยวรนารถ" นายทหารเอกราชองครักษ์ ยกทัพ
ไป ตีเมืองพิมายซึ่งกรมหมื่นเทพพิพิธตั้งตัวเป็นกษัตริย์ครองเมืองอยู่ หลังชนะศึกได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
"พระยาสีหราชเดโช"

พ.ศ. 2312 พระยาสีหราชเดโชเป็นแม่ทัพหน้า ยกทัพไปตีเมืองนครศรีธรรมราช

์พ.ศ. 2313 ทัพพระเจ้าตากสินเข้าตีและยึดเมืองพิษณุโลกและเมืองสวางคบุรีได้พระยาสีหราชเดโช ได้รับแต่งตั้ง
เป็น "พระยาพิชัย" เป็นผู้สำเร็จราชการครองเมืองพิชัย และได้รับพระราชทานเครื่องยศเสมอด้วยเจ้าพระยาสุรสีห์

พ.ศ. 2315 โปสุพลา แม่ทัพพม่า ซึ่งรักษาเมืองเชียงใหม่ ได้ยกทัพมาดีเมืองลับแล แล้วเลยมาตีเมืองพิชัย
พระยาพิชัย นำทหารออกสู้รบป้องกันเมืองไว้ได้

พ.ศ. 2316 โปสุพลา ยกทัพมาตีเมืองพิชัยอีก พระยาพิชัยนำทหารออกสู้รบจนดาบหักไปข้างหนึ่ง ทหารพม่า
แตกพ่าย ไปอีกครั้ง จากการรบครั้งนั้น จึงได้รับสมัญญาว่า "พระยาพิชัย ดาบหัก"

พ.ศ.2325 สิ้นแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าตากสิน พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ได้ตั้งกรุงเทพฯ เป็น เมือง
หลวง พระยาพิชัยดาบหักทูลขอถวายความกตัญญู ความจงรักภักดีและถายชีวิตเป็นราชพลี ตามพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าตากสิน เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ส. 2325

         คาถาบูชาท่านพ่อพระพระยาพิชัยดาบหัก
ตั้งนะโม 3 จบ นมัสการพ่อพระยาพิชัยดาบหัก
เอหิราช เอหิวิญญานัง ขอดวงวิญญาณในสรวงสวรรค์ ท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก จงมาประสาทประสิทธิ์พระ
พรชัย ให้ศิษย์และลูกหลานทุกคน จงมีแต่ความสุข ความเจริญ มีโชคมีลาภ มีแต่ความสำเร็จ ปราศจากทุกข์โทษโพยพัย
ภยันตรายทั้งปวง เอหิมะมะ มามา มาเรโส ธายะประสิทธิ ภะวันตุเม

เครื่องบวงสรวง หรือถวายแก้บน
1) หัวหมูต้ม           
2) ไก่ต้ม
3) สุรา
4) ผลไม้
5) พวงมาลัย
6) การชกมวยถวาย
7) ขนมมงคล
8) น้ำเปล่า / น้ำเขียว / น้ำแดง
9) บายศรี
10) รูปปั้นไก่เขียวพาลี

11) การจุดธูป 9 ดอก หรือ 16 ดอก

         
ผู้นำเสนอ..ขอยกย่องบูชาความกล้าหาญของวีระบุรุษแห่งเมืองพิชัย

รับเหรียญที่ระลึกฟรีที่ เพียงซื้อเบอร์มูลค่าตั้งแต่ 499 บ.เท่านั้น
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น